"Legnickie Spotkania Archeologiczne - bo taka nazwa oddaje precyzyjnie istotę cyklu konferencji organizowanych co roku w naszym mieście - obchodzą swój pierwszy jubileusz. Ich pomysłodawcą, organizatorem, koordynatorem wszystkich działań z nimi związanych od dziesięciu lat jest legnicki archeolog mgr Witold Łaszewski. Zasadniczy cel, jaki sobie w r. 2001 postawił i konsekwentnie, mimo wielu trudności, nieustanie realizuje, to popularyzacja szeroko rozumianej problematyki archeologicznej, a zwłaszcza najnowszych badań prowadzonych w naszym regionie. 

Do realizacji tego przedsięwzięcia jego inicjator - związany z Towarzystwem Przyjaciół Nauk, przy którym powołał także w r, 2002 Koło Archeologiczne - w ciągu minionych lat poszukiwał różnych partnerów. Byli nimi przede wszystkim pracownicy naukowi               z Uniwersytetu Wrocławskiego, różnych placówek muzealnych, a także archeolodzy prowadzący własne firmy, chcący podzielić się swoimi osiągnięciami i odkryciami." Tadeusz Rollauer, Dekada konferencji, "Legnickie Spotkania Archeologiczne" 2010, z.1, s. 5.

REDAKTOR I KOORDYNATOR PROGRAMU

W.Łaszewski1.jpg

WITOLD ŁASZEWSKI